LAADUNVALVONTA JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Toimimme riippumattomana ja laadusta tinkimättömänä laadun varmistajana kaikille laadunvarmistusta tarvitseville tahoille. Laatua pystymme valvomaan/varmistamaan erilaisin menetelmin, esimerkiksi kantavuuskokein, perinteisin takymetrimittauksin ja myös laserkeilaamalla. Tämän lisäksi teemme massojen ja määrälaskentojen tarkistuksia.

Mittauksen asiantuntijapalveluita tarjoamme kaikille niitä tarvitseville tahoille riippumattomina ja luotettavina asiantuntijoina.

 


Top